Ομαδικό Σχέδιο Υγείας ΣΑΚ - CNP - Κανονισμοί Πληρωμών, Εντάξεων-Αφαιρέσεων Εξαρτώμενων, Αλλαγές Σχεδίων
13/06/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη του Σ.Α.Κ-ΠΑΣΥΔΥ, Το μηνιαίο ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στο κάθε Μέλος θα αποκόπτεται από τον λ/σμό του, σύμφωνα με την τραπεζική εντολή του, αρχές έκαστου μήνα και θα είναι προπληρωτέο. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε για την εν λόγω χρέωση του λογαριασμού σας και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεκπεραιώθηκε η πιo πάνω χρέωση μεριμνήστε όπως κατατεθούν τα χρήματα το αργότερο μέχρι τις 12 έκαστου μηνός και αποσταλούν στον Σ.Α.Κ. οι απαραίτητες αποδείξεις καταθέσεως αυθημερόν. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, εάν δεν πληρωθεί το μηνιαίο ασφάλιστρο, τότε το Μέλος θα αφαιρείται αυτόματα από την 1η του ίδιου μήνα από το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με όλα τα συνεπακόλουθα. Νοείται ότι σε περίπτωση που από την 1η μέχρι 12 εκάστου μηνός παραληφθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία οποιαδήποτε απαίτηση ή πραγματοποιηθεί αναγγελία μέσω κλινικής ή νοσοκομείου για απαίτηση, τότε θα θεωρείται ως μη παραληφθείσα και θα επιστρέφεται πίσω. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να επανενταχθεί στο Σχέδιο Υγείας και να πληρώνει κανονικά, τότε θα δικαιούται να το πράξει για ακόμη μια φορά μόνο και η περίπτωση του θα αξιολογείται από την Ασφαλιστική Εταιρεία ως νέα ένταξη και θα ισχύουν οι προβλεπόμενοι Περίοδοι Αναμονής. Καλούνται όλα τα Ασφαλισμένα Μέλη μας όπως μεριμνούν για να υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στους Λ/σμούς τους κατά την πιο πάνω περίοδο πληρωμής των ασφαλίστρων, για να αποφεύγονται οποιαδήποτε προβλήματα τόσο για τα ίδια όσο και για τον Σύνδεσμό μας. Αναφορικά με ακυρώσεις, αλλαγές σχεδίου (ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ), και προσθέσεις αφαιρέσεις εξαρτωμένων μελών, αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στον Σύνδεσμο μας μέσω υπεύθυνης δήλωσης το αργότερο μέχρι τις 20 έκαστου μηνός, με ισχύ από την 1η του επόμενου μηνός ο οποίος και προπληρώνεται όπως προαναφέρθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση οποιοδήποτε αίτημα δεν θα γίνεται αποδεκτό.
24/06/2022
Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) για τα όσα ισχυρίζεται με τις καταγγελίες της η Διευθύντρια Φυλακών

19/05/2022
Ενημέρωση για εξoχικές κατοικίες στο Παραλίμνι και στο Λατσί

19/05/2022
Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό η ιστορική συμφωνία για το Συνταξιοδοτικό

09/05/2022
Συμμετοχή ΣΑΚ στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομικών Συνδικάτων με θέμα «Εκσυχρονισμός της Αστυνομίας»

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more