Aνανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με την CNP CYPRIALIFE
07/06/2021
Αγαπητά Μέλη, Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σ.Α.Κ. σας ανακοινώνει την ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τα μέλη του, με την CNP CYPRIALIFE. Στα τελευταία 7 χρόνια που το Σχέδιο Υγείας μας λειτουργεί, έχει επιτύχει να γίνει αποδεκτό από ένα μεγάλο αριθμό Μελών μας και να γίνει μέρος της καθημερινότητας τους. Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου και την συνολική του πορεία μετά και από τις αναγκαίες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων τα προηγούμενα έτη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ στο Σχέδιο Α για την Ασφαλιστική περίοδο 01/07/202130/06/2022 με ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΑΦΑΛΙΣΤΡΩΝ του Σχεδίου Α. τα ασφάλιστρα για το Σχέδιο Β παραμένουν σταθερά. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε ευχαριστήσουμε την CNP CYPRIALIFE για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία μας και να ενημερώσουμε ότι μέσα στα τελευταία 7 χρόνια έχουν διεκπεραιωθεί απαιτήσεις που αγγίζουν τις δέκα έξι χιλιάδες (16.000) και πλέον, καταβάλλοντας ποσά αποζημιώσεων που φθάνουν τα τρία εκατομμύρια, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€3.5 εκατομμύρια), ισχυροποιώντας την πεποίθηση μας ότι και την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, θα συνεργαστούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών μας. Βασιζόμενοι στα παραπάνω στοιχεία αφού τα περισσότερα μέλη μας έχουν ήδη αποζημιωθεί τουλάχιστον μία φορά, επιβεβαιώνεται ότι η απόφαση του Συνδέσμου να παρέχει τέτοιο σχέδιο στα Μέλη του ήταν απολύτως ορθή, έδωσε και εξακολουθεί να δίνει την δυνατότητα μίας διευρυμένης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως αρμόζει στα μέλη μας, μέσα από το δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά. Θεωρείται υποχρέωση μας να παραμείνει σε πλήρη ισχύ, χωρίς διάθεση ακύρωσης ή τροποποίησης, ώστε να συνεχίσουν τα Μέλη μας να απολαμβάνουν αναβαθμισμένη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ανεξάρτητα ή/και συνδυαστικά με τις παροχές του ΓεΣΥ. Όλα τα υφιστάμενα Μέλη και τα εξαρτώμενα τους ποι) είναι ήδη ενταγμένα σε μια από τις δύο επιλογές Σχεδίων Υγείας που παρέχονται στο Ομαδικό Σχέδιο, μεταφέρονται στην επόμενη ασφαλιστική περίοδο 2021/2022 αυτόματα και χωρίς να πρέπει να συμπληρωθεί εκ νέου έντυπο ένταξης Μέλους. οι υφιστάμενες Κάρτες Νοσηλείας παραμένουν σε ισχύ.Οποιεσδήποτε Εξαιρέσεις και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης που έχουν τεθεί, συνεχίζουν να ισχύουν και στην νέα ασφαλιστική περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ένταξης στην Ομαδική Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης έχουν όλα τα Μέλη του Σ.Α.Κ. και οι οικογένειες τους. Για τον λόγο αυτό προσφέρονται δύο Σχέδια Α και Β, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Μελών μας, με κόστος προσιτό, ώστε κανένα από τα Μέλη μας και τις οικογένειες τους, στους ιδιαίτερους καιρούς που διανύουμε, να μένουν ανασφάλιστοι. Επισυνάπτεται σχετικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα ασφάλιστρα και τα Ωφελήματα των Σχεδίων Α και Β που παρέχονται για την καλύτερη πληροφόρηση σας. Επιπλέον, για την διαδικασία ένταξης νέων μελών και περαιτέρω διευκρινίσεις για τα Σχέδια παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Σ.Α.Κ., κ. Έκτορα Νεοφύτου στο τηλ: 22337200
24/06/2022
Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) για τα όσα ισχυρίζεται με τις καταγγελίες της η Διευθύντρια Φυλακών

19/05/2022
Ενημέρωση για εξoχικές κατοικίες στο Παραλίμνι και στο Λατσί

19/05/2022
Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό η ιστορική συμφωνία για το Συνταξιοδοτικό

09/05/2022
Συμμετοχή ΣΑΚ στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αστυνομικών Συνδικάτων με θέμα «Εκσυχρονισμός της Αστυνομίας»

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more