Οι Θέσεις του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος