Ανακοινώσεις

<<2021-02-24>>Στήριξη σε συναδέρφους που ήταν ορισμένοι σε καθήκον στις 13/02/21

<<2020-12-14>>Συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας σχετικά με το θέμα του ωραρίου για το 2021

<<2020-12-03>>Ανακοίνωση για ακύρωση θεατρικών παραστάσεων

<<2020-11-01>> PASYDY PREMIUM

<<2020-10-08>>Εθιμοτυπική Συνάντηση Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου με την Έντιμη Υ.Δ.&Δ.Τ. κα Ε. Γιολίτη

<<2020-10-07>>Αναφορά ΣΑΚ σε σχέση με δημοσιεύματα για την επιβράδυνση στη μισθολογική ανέλιξη

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος