Πολιτική Απορρήτου | Επικοινωνία

Ασφάλεια


18/06/2019 07:55:00

Το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας, δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του κάθε Μέλους του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), σε περίπτωση μιας ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ασθένεια ή ατύχημα και ν...
08/01/2018 08:30:00

* Πατήστε εδώ για να προμηθευτείτε το έντυπο για  Δήλωση Αλλαγών όσον αφορά το Σχέδιο για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου....

03/01/2018 08:20:00

(α) Από το παρόν Προσάρτηµα δεν καλύπτονται κίνδυνοι που προέρχονται ή οφείλονται άµεσα ή έµµεσα από: - Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο ή οποιασδήποτε φύσης πολεµική αναταραχ...