Παρατεινόμενη καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων υπερωριών
24/09/2021
Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και στην αδικαιολόγητηκαθυστέρηση που παρατηρείται διαχρονικά στην καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών των μελών της Αστυνομίας. Σχετικά, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι παρά τις συναντήσεις μας για το σοβαρό αυτό ζήτημα και τις ενδιάμεσες από μέρους σας ενέργειες, το όλο θέμα δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στον ίδιο παρονομαστή. ΄Οπως και εσείς ο ίδιος γνωρίζετε και κατανοείτε, τα μέλη μας που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι χαμηλόμισθοι, χρησιμοποιούν το εισόδημα από την επιπρόσθετη υπερωριακή εργασία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Για αυτό και η μη έγκαιρη καταβολή τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές τους και δικαιολογημένα εγείρει κατ’ επανάληψη τις έντονες διαμαρτυρίες τους. Ως ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου απευθύνουμε ύστατη έκκληση όπως επιληφθείτε προσωπικά του σοβαρού αυτού θέματος και μεριμνήσετε έτσι ώστε τα δεδουλευμένα των μελών μας να καταβάλλονται εμπρόθεσμα και όχι μετά από τη παρέλευση αρκετών μηνών. Είμαστε βέβαιοι ότι με τις δέουσες ενέργειες, ο πιο πάνω στόχος είναι εφικτός αφού σε ανάλογες περιπτώσεις στη Δημόσια Υπηρεσία τα όποια δεδουλευμένα καταβάλλονται στο τέλος κάθε επόμενου μήνα, μετά από τον απαιτούμενο προγραμματισμό και συντονισμό των εμπλεκομένων. Προσβλέποντας στην κατανόηση και τη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες έτσι ώστε το προαναφερόμενο πρόβλημα να τεθεί υπό την προσωπική εποπτεία σας και να τύχει οριστικής ρύθμισης και διευθέτησης.
08/01/2022
Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας

05/12/2021
συνάντηση με τους συναδέλφους της ΑΔΕ Πάφου και της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

03/12/2021
Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς

30/11/2021
Eναρμόνισης του ωραρίου με εκείνο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more