Ομαδικό Σχέδιο Υγείας ΣΑΚ - CNP - Κανονισμοί Πληρωμών, Εντάξεων-Αφαιρέσεων Εξαρτώμενων, Αλλαγές Σχεδίων
13/06/2021
Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη του Σ.Α.Κ-ΠΑΣΥΔΥ, Το μηνιαίο ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στο κάθε Μέλος θα αποκόπτεται από τον λ/σμό του, σύμφωνα με την τραπεζική εντολή του, αρχές έκαστου μήνα και θα είναι προπληρωτέο. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε για την εν λόγω χρέωση του λογαριασμού σας και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεκπεραιώθηκε η πιo πάνω χρέωση μεριμνήστε όπως κατατεθούν τα χρήματα το αργότερο μέχρι τις 12 έκαστου μηνός και αποσταλούν στον Σ.Α.Κ. οι απαραίτητες αποδείξεις καταθέσεως αυθημερόν. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, εάν δεν πληρωθεί το μηνιαίο ασφάλιστρο, τότε το Μέλος θα αφαιρείται αυτόματα από την 1η του ίδιου μήνα από το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με όλα τα συνεπακόλουθα. Νοείται ότι σε περίπτωση που από την 1η μέχρι 12 εκάστου μηνός παραληφθεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία οποιαδήποτε απαίτηση ή πραγματοποιηθεί αναγγελία μέσω κλινικής ή νοσοκομείου για απαίτηση, τότε θα θεωρείται ως μη παραληφθείσα και θα επιστρέφεται πίσω. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να επανενταχθεί στο Σχέδιο Υγείας και να πληρώνει κανονικά, τότε θα δικαιούται να το πράξει για ακόμη μια φορά μόνο και η περίπτωση του θα αξιολογείται από την Ασφαλιστική Εταιρεία ως νέα ένταξη και θα ισχύουν οι προβλεπόμενοι Περίοδοι Αναμονής. Καλούνται όλα τα Ασφαλισμένα Μέλη μας όπως μεριμνούν για να υπάρχει το διαθέσιμο ποσό στους Λ/σμούς τους κατά την πιο πάνω περίοδο πληρωμής των ασφαλίστρων, για να αποφεύγονται οποιαδήποτε προβλήματα τόσο για τα ίδια όσο και για τον Σύνδεσμό μας. Αναφορικά με ακυρώσεις, αλλαγές σχεδίου (ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ), και προσθέσεις αφαιρέσεις εξαρτωμένων μελών, αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στον Σύνδεσμο μας μέσω υπεύθυνης δήλωσης το αργότερο μέχρι τις 20 έκαστου μηνός, με ισχύ από την 1η του επόμενου μηνός ο οποίος και προπληρώνεται όπως προαναφέρθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση οποιοδήποτε αίτημα δεν θα γίνεται αποδεκτό.
08/01/2022
Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας

05/12/2021
συνάντηση με τους συναδέλφους της ΑΔΕ Πάφου και της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

03/12/2021
Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς

30/11/2021
Eναρμόνισης του ωραρίου με εκείνο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more