Συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας σχετικά με την εφαρμογή του ωραρίου για το 2021

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι την περασμένη Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου, 2020, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου είχε επίσημη συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας και ασχολήθηκε ενδελεχώς με όλες τις πτυχές του θέματος της εφαρμογής του ωραρίου για το 2021 και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας 12Χ36.  Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και υπήρξε δέσμευση από πλευράς Αρχηγείου ότι τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου, περιλαμβανομένης και της παραχώρησης των ημεραργιών, θα μελετηθούν με όλη τη σοβαρότητα με στόχο να οδηγηθούμε σύντομα σε θετική κατάληξη.


Κατά συνέπεια, όσα δημοσιευτήκαν περί μυστικής συνάντησης του Σ.Α.Κ. – ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. με την Ηγεσία της Αστυνομίας είναι παντελώς αβάσιμα και ανυπόστατα, γιατί αφενός η συνάντηση ήταν επίσημη και προγραμματισμένη και αφετέρου στη συνάντηση δεν εκπροσωπήθηκε η ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.


Σε ότι αφορά τη διαδικασία, ο Σ.Α.Κ. επανατονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του περί Αστυνομίας Νόμου για τα θέματα που επηρεάζουν την ευημερία και την επαγγελματική επάρκεια των μελών της Δύναμης, δύνανται να ιδρυθούν και να λειτουργούν δύο επαγγελματικοί Σύνδεσμοι (ένας για τους Ανώτερους Αξιωματικούς και ένας για όλους τους υπόλοιπους βαθμούς).  Οι Σύνδεσμοι αυτοί

(Σ.Α.Κ. & Σ.Α.Α.Α.Κ), υπάρχουν και λειτουργούν και συνεπώς είναι οι μόνοι, οι οποίοι μπορούν να διαβουλεύονται για τα εργασιακά θέματα των Αστυνομικών αποκλειστικά και κανένας άλλος.


Καταλήγοντας, ο Σ.Α.Κ. διακηρύττει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή αγωνιζόμενος για την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών της Δύναμης και καλεί τους συναδέλφους να κωφεύουν στους δήθεν υποστηρικτές των δικαιωμάτων τους, οι οποίοι παριστάνουν τους πατέρες και τους εμπνευστές και επιδιώκουν να οικειοποιούνται εκ των υστέρων  τα επιτεύγματα του Συνδέσμου, διαβάλλοντας και υποσκάπτοντας μεθοδευμένα τον Σύνδεσμο, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να επιφέρουν  ρήξη στην ενότητα και στις γραμμές του.


Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου, 2020.

14/12/20

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι την περασμένη Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου, 2020, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου είχε επίσημη συνάντηση με την ηγεσία της Αστυνομίας και ασχολήθηκε ενδελεχώς με όλες τις πτυχές του θέματος της εφαρμογής του ωραρίου για το 2021 και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας 12Χ36.  Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και υπήρξε δέσμευση από πλευράς Αρχηγείου ότι τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου, περιλαμβανομένης και της παραχώρησης των ημεραργιών, θα μελετηθούν με όλη τη σοβαρότητα με στόχο να οδηγηθούμε σύντομα σε θετική κατάληξη.


Κατά συνέπεια, όσα δημοσιευτήκαν περί μυστικής συνάντησης του Σ.Α.Κ. – ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. με την Ηγεσία της Αστυνομίας είναι παντελώς αβάσιμα και ανυπόστατα, γιατί αφενός η συνάντηση ήταν επίσημη και προγραμματισμένη και αφετέρου στη συνάντηση δεν εκπροσωπήθηκε η ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.


Σε ότι αφορά τη διαδικασία, ο Σ.Α.Κ. επανατονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του περί Αστυνομίας Νόμου για τα θέματα που επηρεάζουν την ευημερία και την επαγγελματική επάρκεια των μελών της Δύναμης, δύνανται να ιδρυθούν και να λειτουργούν δύο επαγγελματικοί Σύνδεσμοι (ένας για τους Ανώτερους Αξιωματικούς και ένας για όλους τους υπόλοιπους βαθμούς).  Οι Σύνδεσμοι αυτοί

(Σ.Α.Κ. & Σ.Α.Α.Α.Κ), υπάρχουν και λειτουργούν και συνεπώς είναι οι μόνοι, οι οποίοι μπορούν να διαβουλεύονται για τα εργασιακά θέματα των Αστυνομικών αποκλειστικά και κανένας άλλος.


Καταλήγοντας, ο Σ.Α.Κ. διακηρύττει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή αγωνιζόμενος για την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των μελών της Δύναμης και καλεί τους συναδέλφους να κωφεύουν στους δήθεν υποστηρικτές των δικαιωμάτων τους, οι οποίοι παριστάνουν τους πατέρες και τους εμπνευστές και επιδιώκουν να οικειοποιούνται εκ των υστέρων  τα επιτεύγματα του Συνδέσμου, διαβάλλοντας και υποσκάπτοντας μεθοδευμένα τον Σύνδεσμο, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να επιφέρουν  ρήξη στην ενότητα και στις γραμμές του.


Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου, 2020.

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more