Υποβολή Νέων Προσφυγών για επίδομα ενοικίου

30/10/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως θα έχετε πληροφορηθεί το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του που εκδόθηκε στις 28.09.2018 απέρριψε την προσφυγή σας με αρ.589/2015, με την οποία αμφισβητήσατε τη νομιμότητα της πράξης και/ή απόφασης με την οποία είχατε στερηθεί του επιδόματος ενοικίου για το μήνα Φεβρουάριο του 2015 και εντεύθεν. Ειδικότερα το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή με την αιτιολογία ότι ελλείπει η ορθή δικογράφηση.Μάλιστα τονίζεται ότι η κατάληξη θα ήταν διαφορετική αν οι αιτητές "αμφισβητούσαν με τρόπο ορθά δικογραφημένο τη συνταγματικότητα του άρθρου 31(α) του Πρώτου Πίνακα του Δελτίου Δαπανών".Ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια είναι και το εύρημα του Δικαστηρίου ότο οΚανονισμός 26 που προβλέπει για επίδομα ενοικίου στα μέλη της Δύναμης που διορίστηκαν πριν την 6.11.1998 εξακολουθεί να ισχύει.

 


Σύμφωνα με τους νομικούς μας συμβούλους από τα όσα αναφέρονται στην απόφαση είναι πασιφανές ότι το κράτος με έκδηλα παράνομο τρόπο από την 1.1.2013 και εντεύθεν κατάργησε το Επίδομα Ενοικίου που αναντίλεκτα αποτελεί μέρος της υπαλληλικής κατάστασης των αιτητών, αλλά και όσων έχουν ενταχθεί στη Δύναμη προ της 6.11.1998 και με βάση τον Κανονισμό 26 είχαν καταστεί και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι Επιδόματος Ενοικίου.

 

Κατά την άποψη των νομικών μας συμβούλων το Δικαστήριο λανθασμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "ελλείπει η ορθή δικογράφηση" και προς τούτο θα καταχωρηθεί έφεση και τα έξοδα θα τα αναλάβει η Οργάνωση. Είναι η θέση τους ότι το Δικαστήριο είχε ενώπιον του το απαραίτητο υλικό το οποίο δικαιλογούσε την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης καθώς και της συνταγματικότητας της επίμαχης διάταξης.

 

Η εισήγηση μας για πλήρη διασφάλιση του Επιδόματος Ενοικίου είναι να καταχωριστούν και νέες προσφυγές με τις οποίες θα προσβάλλεται η αποκοπή του Επιδόματος για το μήνα Αύγουστο του 2018, νοουμένου ότι οι προσφυγές θα καταχωρηθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018. Διαφορετικά θα προσβληθεί η αποκοπή για το μήνα Σεπτέμβριο του 2018. Να σημειωθεί ότι θα καταχωρηθεί και δεύτερη προσφυγή για την αποκοπή που θα προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να καταχωρήσουν νέα προσφυγή θα πρέπει να προσυπογράψουν εις διπλούν το σχετικό έντυπο για διορισμό δικηγόρου και να καταβάλουν το ποσό των€50.


Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more