Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας
08/01/2022
Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου και η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. καταδικάζουν με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκαν χθες το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας τα οποία διενεργούσαν έλεγχο στη Λεμεσό, μετά από σχετική καταγγελία για οχληρία. Τέτοιου είδους επιθέσεις συνιστούν επίθεση κατά της έννομης τάξης και της Δημοκρατίας και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κανένας και τίποτε δεν μπορεί να εκφοβίσει τα μέλη της Αστυνομίας από το να συνεχίσουν να εκτελούν με ζήλο τα καθήκοντά τους για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Ο Σ.Α.Κ. και η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους προς τα μέλη τους και ζητούν από τους αρμόδιους τη μεγαλύτερη δυνατή και αποτελεσματική προστασία τους, είτε παρέχοντάς τους περισσότερα εφόδια για αποτροπή τέτοιων επεισοδίων είτε επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές στους παρανομούντες. Η άμεση εκδίκαση τέτοιων περιστατικών είναι επίσης πολύ σημαντικό και επιβαλλόμενο μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση.
08/01/2022
Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας

05/12/2021
συνάντηση με τους συναδέλφους της ΑΔΕ Πάφου και της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

03/12/2021
Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς

30/11/2021
Eναρμόνισης του ωραρίου με εκείνο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more