Συνάντηση μελών του ΣΑΚ με τον Βοηθό Αρχηγό Διοίκησης, κ. Χριστόφορο Μαυρομμάτη
27/06/2021
Μέλη της Κεντρικής Γραμματείας του Σ.Α.Κ. είχαν σήμερα, 25.6.2021 συνάντηση με τον Βοηθό Αρχηγό Διοίκησης, κ. Χριστόφορο Μαυρομμάτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα σοβαρά θέματα της αποπαγοποίησης όλων των θέσεων προαγωγής καθώς επίσης και όλων των κενών θέσεων στο βαθμό εισδοχής και των πρόσθετων θέσεων που προκύπτουν λόγω εναρμόνισης του ωραρίου, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και το ζήτημα της συσσώρευσης της άδειας απουσίας ένεκα της πανδημίας. Περαιτέρω συζητήθηκε επιστάμενα το θέμα της μη έγκαιρης καταβολής στους συναδέλφους μεγάλου αριθμού δεδουλευμένων υπερωριών και υπογραμμίστηκε προς τούτο η αναγκαιότητα της άμεσης και ταυτόχρονα μόνιμης ενίσχυσης τόσο του λογιστηρίου του Αρχηγείου Αστυνομίας, όσο και των Επαρχιακών λογιστηρίων, για οριστική επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος. Η όλη συζήτηση διεξήχθηκε μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα και από πλευράς Αρχηγείου επιδείχθηκε κατανόηση και προθυμία για τροχοδρόμηση των επιβαλλόμενων ενεργειών για επίλυση των προαναφερόμενων ζητημάτων.
08/01/2022
Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας

05/12/2021
συνάντηση με τους συναδέλφους της ΑΔΕ Πάφου και της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

03/12/2021
Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς

30/11/2021
Eναρμόνισης του ωραρίου με εκείνο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more