Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς
03/12/2021
Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου καταδικάζει με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις εκδηλωθείσες εγκληματικές και κακόβουλες ενέργειες σε σχολικά κτήρια καθώς και τις απειλές που στρέφονται εναντίον των εκπαιδευτικών οι οποίοι απλά και μόνο επιτελούν το καθήκον τους. Ο Σ.Α.Κ. σέβεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη να διαμαρτύρεται ειρηνικά όχι όμως να προβαίνει σε καταστροφές σε δημόσια εκπαιδευτήρια ή να απειλεί και να εκφοβίζει τον οποιονδήποτε. ΄Ολες οι διαμαρτυρίες των πολιτών θα πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια των Νόμων και των Κανονισμών του κράτους και κυρίως με σεβασμό προς τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Ο Σ.Α.Κ. στηρίζει ανεπιφύλακτα τους εκπαιδευτικούς, εξαίρει το σημαντικό έργο που επιτελούν και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του τόσο προς τους ιδίους όσο και προς τη συνδικαλιστική τους Οργάνωση Π.Ο.Ε.Δ.
08/01/2022
Καταδίκη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκαν μέλη της Αστυνομίας

05/12/2021
συνάντηση με τους συναδέλφους της ΑΔΕ Πάφου και της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

03/12/2021
Συμπαράσταση προς τους εκπαιδευτικούς

30/11/2021
Eναρμόνισης του ωραρίου με εκείνο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Για Ερωτήσεις/Πληροφορίες

Τηλ.:+357 22 337200

Φαξ: +357 22 337643

Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου

1ος όροφος, Λεωφόρος Δημ. Σεβέρη 3,

Λευκωσία 1066, Κύπρος

Email

cypruspoliceassociation@pasydy.org

We use cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more